§1 "Zarząd" Forum knights.sztab.com
Osoby odpowiedzialne za szeroko pojęte poprawne funkcjonowanie forum:
1) Administrator - Lucbach
2) Moderatorzy - The Viking, kuba11100, Michailoff

§2 Zasady obowiązujące Użytkowników Forum
Przez pojęcie 'Użytkownik' rozumiemy każdą zarejestrowaną osobę korzystającą z usług forum.
1) Zabrania się zakładania wątków o tematyce identycznej, bądź bardzo zbliżonej do już istniejących. W celu uniknięcia pomyłek zalecamy korzystanie z opcji wyszukiwania.
2) Zabrania się pisania postów, jeżeli ostatni nie jest autorstwa kogoś innego. Aby uniknąć pisania postów jeden pod drugim, zalecamy używania opcji zmień. Przed dodanym tekstem należy umieścić notatkę "//edit".
3) Należy szanować zarówno poglądy innych użytkowników, jak i samych użytkowników, poprzez przestrzeganie ogólnie przyjętych zasad savoire-vivre'u.
4) Zabrania się zamieszczania w jakiejkolwiek formie treści wulgarnych, pornograficznych, rasistowskich, antysemickich i innych mających na celu uwłaczać osobom o innych przekonaniach i/lub innym wyznaniu.
5) Podczas pisania postów nakazuje się zwrócić szczególną uwagę na ortografię i interpunkcję. Permanentne ignorowanie tych zasad (w tym także nieużywanie polskich znaków) będzie karane, o czym mowa w §3.
6) Zasady opisane w §2, ust. 1-5 obowiązują także moderatorów.

§3 Postępowanie dyscyplinarne - konsekwencje niesubordynacji
1) Administrator ma prawo ukarać użytkownika w przypadku niewywiązania się z jakiegokolwiek punktu §2.
2) Poprzedzeniem kary może być upomnienie. W przypadku kolejnych wykroczeń administrator ma prawo ukarać użytkownika.
3) Karą może być zakaz użytkowania forum lub jego części, ograniczenie niektórych praw użytkownika, bądź czasowe zawieszenie jego konta. Zakaz użytkowania jest równoznaczny z utratą konta.
4) Użytkownik, który utracił konto nie ma możliwości jego odzyskania.

§4 Postanowienia końcowe
1) "Zarząd" Forum knights.sztab.com ma prawo w każdej chwili zmienić regulamin bez podania przyczyny.
2) "Zarząd" Forum knights.sztab.com ma obowiązek poinformowania użytkowników o istotnych zmianach w regulaminie.

[wróć na Forum]

1) nie zakładaj tematu, jeżeli nie upewnisz się, że nie ma go gdzieś na forum (wskazówka: opcja SZUKAJ),
2) nie pisz swoich postów "jeden pod drugim" (wskazówka: opcja ZMIEŃ),
3) szanuj innych,
4) pamiętaj o kulturze wypowiedzi,
5) dbaj o czystość i poprawność językową,
6) wiedz, że nie tolerujemy niestosowania się do zasad przyjętych na tym forum; zalecamy zapoznanie się z właściwym regulaminem (powyżej).

[wróć na Forum]