KaM Remake

Edytor Misji KaM

Kody do KaM

Polityka prywatności

Podstawowe postanowienia Polityki Prywatności

Czytając, przeglądając czy używając niniejszy serwis internetowy knights.sztab.com lub prenumerując newsletter serwisu, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę w jakikolwiek sposób wykorzystującą serwis knights.sztab.com obowiązuje Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: serwis knights.sztab.com nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowików serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu knights.sztab.com i nie prenumerować wydawanego przez niego newslettera.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisu możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły.

Subskrypcja newslettera

Zaprenumerowanie newslettera wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te wypełnia się obowiązkowo.

Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, by można było wysłać danemu Czytelnikowi wiadomość przy pomocy newslettera. Podanie imienia pozwala serwisowi zwracać się do Czytelników z jego użyciem.

Niezapowiedziane wiadomości

Serwis zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskane zostały dzięki działalności związanej z serwisem.

Jawne dane osobowe

Dane osobowe podane przy okazji wysyłania postów na forum, wpisywania się do Księgi Gości i innych mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis nie ma możliwości zabezpieczenia swych odbiorców przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesyłania nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Prawa autorskie

Copyright 2007 knights.sztab.com, Łukasz i Wojciech Bachur.

Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące serwisy na tej domenie stanowią własność knights.sztab.com lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.

Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z knights.sztab.com.

Pojedyncze dokumenty publikowane przez knights.sztab.com moga zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

"Knights and Merchants" @ knights.sztab.com, ver. 3.0; Łukasz i Wojciech Bachur, 2001-2019
Kontakt | Polityka Prywatności